Zmień język: Polski change

English English Polski Polski Norsk Norsk

EFFECT

Zwiększanie skuteczności inicjatyw
równowaga praca – życie

Strona główna

Celem projektu jest zbadanie społecznych, organizacyjnych i indywidualnych wyznaczników korzystania z inicjatyw praca - życie oraz utrzymywania pożądanej równowagi między tymi sferami.

Badanie będzie przeprowadzone przez polskiego głównego wykonawcę - Instytut Medycyny Pracy w Łodzi oraz dwóch norweskich partnerów: NOVA - Norwegian Social Research z siedzibą w Oslo oraz Social Research AS z siedzibą w Eiksmarka. Projekt rozpoczął się w 2013 roku, a jego zakończenie planowane jest na rok 2016.

W jego zakresie planowane jest wielowymiarowe badanie czynników indywidualnych i organizacyjnych wpływających na osiąganie równowagi praca - życie, jej percepcji oraz pozytywnych i negatywnych aspektów godzenia życia prywatnego i zawodowego. Wyniki projektu przyczynią się do pogłębienia wiedzy na temat równowagi praca - życie, a także pozwolą wyznaczyć warunki niezbędne do efektywnego wprowadzania inicjatyw wspierających tą równowagę.

 

Aktualności

Warsztaty "Trzymaj balans!"

W dniach 7 i 14 grudnia 2016 r. odbyły się warsztaty "Trzymaj balans!" zorganizowane przez Zakład Psychologii Zdrowia i Pracy IMP.

Więcej

Konferencja naukowa w ramach projektu EFFECT

W dniach 19-21 maja 2016 r. w Łodzi odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa "Women and men facing everyday challenges. Work and life demands in the context of gender."

Więcej

Konferencja naukowa na temat równowagi praca-dom w kontekście równości płci

Liderzy projektu EFFECT, Zakład Psychologii Zdrowia i Pracy w Instytucie Medycyny Pracy im prof. J. Nofera, organizują międzynarodową konferencję interdyscyplinarną "Women and men facing everyday challenges. Work and life demands in the context of gender." Odbędzię się ona w dniach 19-21 maja 2016 roku w Łodzi.

Więcej

Sieć naukowa ds. badań nad polskimi emigrantami w Norwegii

Partnerzy projektu EFFECT - Margunn Bjørnholt i Kari Stefansen zorganizowały i wzięły udział w norweskiej sieci na rzecz badań nad Polskimi emigrantami w Norwegii. Do sieci przyłączyło się 25 naukowców, niektórzy z nich biorą udział w innych projektach finansowanych przez Norway Grants, np. TRANSFAM czy PAR Migration Navigator. W ramach sieci zorganizowano trzy spotkania: w Norwegian Social Research (www.hioa.no/eng/Om-HiOA/Senter-for-velferds-og-arbeidslivsforskning/) i FAFO (www.fafo.no/index.php/en/) mieszczących się w Oslo oraz w Stein Rokkan Centre (http://uni.no/en/uni-rokkansenteret/) w Bergen. Następne spotkanie odbędzie się w Stavanger, jesienią 2016 roku, a gospodarzem spotkania będzie instytut IRIS (http://www.iris.no/home).

Więcej

Konferencja "Focus on fathers"

Kolejne wyniki badań, tym razem jakościowych, zostały zaprezentowane na konferencji "Focus on fathers", która odbyła się w dniach 4-5 września 2015 r. we Wrocławiu. Streszczenie prezentacji będzie wkrótce dostępne w zakładce Publikacje -> Materiały konferencyjne.

Więcej

Konferencja "Kobieta w kulturze"

Pierwsze, wstępne wyniki badań w ramach projektu EFFECT (zarówno jakościowych jak i ilościowych) zostały zaprezentowane 6 marca 2015 podczas konferencji "Kobieta w Kulturze" w Gdańsku. Streszczenia prezentacji będą wkrótce dostępne w zakładce Publikacje -> Materiały konferencyjne.

Więcej

Zakończenie badań jakościowych

Z przyjemnością informujemy, że polscy partnerzy projektu EFFECT zakończyli badania jakościowe, tj. zogniskowane wywiady gurpowe i pogłębione wywiady indywidualne (FGI i IDI). Badania były prowadzone pomiędzy kwietniem a wrześniem 2014 i objęły 31 respondentów, posiadających dzieci w wieku do 6 lat: 11 pracowników administracyjnych, 10 pracowników naukowych oraz 10 pielęgniarek. Po wykonaniu transkrypcji nagrań oraz przetłumaczeniu wywiadów, przeanalizujemy uzyskane materiały i rozpoczniemy prace nad przygotowaniem publikacji.

Więcej

Spotkanie inauguracyjne

24 Października 2013 roku odbyło się spotkanie inauguracyjne projektu EFFECT, którego gospodarzem był Zakład Psychologii Zdrowia i Pracy z IMP. Partnerzy z Polski i Norwegii wymienili się doświadczeniami na temat praktyk równowagi praca - życie stosowanymi w ich krajach oraz ustalili plan współpracy na najbliższe miesiące.

Więcej